بازگشت به رویداد ها

چرایی استراتژی (بر اساس آموزه‌های سان‌تزو)

2020-01-23

استراتژی یک ابزار یا راه حل یا فرمول نیست طرز تفکر ما هست برای اینکه چطور از منابع محدود استفاده کنیم و در نهایت به اهداف برسیم.


برنامه کارگاه کلا بر اساس گفتگو و صحبت و بررسی نمونه‌های موردی هست. من خیلی خودم را آدم موفق خفن و بزرگی نمی دونم ولی در این مدت خیلی در مورد استراتژی خواندم و با آدم‌هایی که برای کارهاشون استراتژی داشتند صحبت کردم و ار آن‌ها شنیدم و یاد گرفتم. سعی می کنیم در این کارگاه در مورد استراتژی صحبت کنیم و درک بهتری از آن داشته باشیم. استراتژی یک ابزار یا راه حل یا فرمول نیست طرز تفکر ما هست برای اینکه چطور از منابع محدود استفاده کنیم و در نهایت به اهداف برسیم. در ادبیات آکادمیک خیلی روش‌ها و ابزارهای محتلفی در مورد استراتژی توسعه داده‌شده‌است، ولی ما در این رویداد بیشتر به مفاهیم ذهنی و مفهومی چیستی استراتژی می‌پردازیم.

چرایی استراتژی (بر اساس آموزه‌های سان‌تزو)